Szale Bałtyku

1
1 - 25 szt., połowa lat 80'
1
2
1
1
3
1
4 - lata 90'
1
5
1
6 - wyprodukowano 30 sztuk,
1
7
1
1
8
1
1
9
1
10
1
11 - pierwszy tkany szal, 150 szt.
1
1
12 - 2004 r.
1
13
1
1
14
1
1
15 - 30-40 szt. 2005 r.
1
1
16 - kwiecień 2009
1
17
1
18 - przełom 2011-2012
1

1
19 - 2014 r.
1
1
20 - 2014 r.
1
21 - marzec 2009
1
22 - 2015 r.
1
23 - 2015 r.
1
24
1
25 - 2012 r.
1
26 - 2014 r.
1
27
1
28
1

1
29
1
30 - grudzień 2015, 50 szt.
1
31
1

1
32 - 2016 r.
1

1
33
1
34 - wrzesień 2007
1
35
1
36
1
37 - 2007, 30-40 szt.
1
38 - sierpień 2010
1
39 - marzec 2010
1
40 - listopad 2009
1
41 - pierwszy dzielnicowy szal, tkany

Szale zgodowe

1
1 - oryginał, pierwszy szal zgodowy, wydany przez Lecha Poznań
1
1a - podróba dla odróżnienia
1
2 - szal wyprodukowany przez Bałtyk
1
1
3 - luty 2007, z okazji 10-lecia zgody
1
1
4 - oryginał
1
3a - podróba
1
5 - szal wydany przez Bałtyk, 2007 r.
1
6 - szal wydany przez Węgrów
1
7 - styczeń 2011
1
1
8 - marzec 2009
1
9