Oświadczenie SKBG w sprawie dialogu między SKS Bałtyk Gdynia i AP Bałtyk Gdynia

W związku z ukazującymi się publikacjami na stronach SKS Bałtyk Gdynia, AP Bałtyk Gdynia a także na innych portalach oraz towarzyszącą temu dezinformacją panującą wśród kibiców, rodziców i samych zawodników, Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Bałtyku Gdynia informuje, że wnikliwie zapoznał się z sytuacją i narastającym konfliktem pomiędzy SKS Bałtyk Gdynia i AP Bałtyk Gdynia. SKBG oświadcza, że w pełni popiera stanowisko i działania Zarządu SKS Bałtyk Gdynia.

Jednocześnie Zarząd SKBG deklaruje, że udzieli wszelkiej pomocy SKS Bałtyk Gdynia w ewentualnym projekcie odbudowy struktur szkolenia dzieci i młodzieży w SKS Bałtyk Gdynia oraz w kwestii przejścia do nowych struktur wszystkich trenerów i zawodników zrzeszonych dotychczas AP Bałtyk Gdynia.

baltyk.gdynia.pl © 2023

Search