Zarząd podał się do dymisji

Z dniem 25.10.2019 Zarząd SKS Bałtyk Gdynia podaje się w całości do dymisji. Prowadzone są zaawansowane rozmowy z kandydatami do nowego Zarządu. Ukonstytuowanie nowych władz nastąpi podczas Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków SKS Bałtyk Gdynia.

źródło: SKS Bałtyk Gdynia

baltyk.gdynia.pl © 2020

Search